O mnie | Oferta | Cennik | Kontakt

C E N N I K

Tłumaczenia pisemne
Tłumaczenia pisemne rozliczane są zawsze w układzie 1.125 znaków na stronie według następującej tabeli:

Język źródłowy Język docelowy Tryb zwykły Tryb ekspresowy (+50%)
Język polski Język angielski 50,00 zł 75,00 zł
Język angielski Język polski 40,00 zł 60,00 zł

UWAGA: Warunkiem wykonania tłumaczenia jest złożenie przez Zleceniodawcę zlecenia na wykonanie tłumaczenia.  Zlecenie może zostać złożone osobiście, przesłane pocztą, 

faksem lub emailem.  Przyjęcie zlecenia potwierdzam pisemnie – brak potwierdzenia oznacza, że zlecenie nie jest realizowane!


Tłumaczenie w trybie zwykłym wykonywane jest w ciągu 1-3 dni w przypadku tekstów krótkich (do 5 stron).
W przypadku tekstów dłuższych termin zwykły uzgadniany jest z klientem.


Tłumaczenie w trybie ekspresowym wykonywane jest tego samego dnia lub na dzień następny w przypadku tekstów krótkich. W przypadku tekstów dłuższych tłumaczenie
 wykonywane jest w terminie uzgodnionym z klientem.
.................


Tłumaczenia ustne

Cena za godzinę zegarową Uwagi
160 – 200 zł W zależności od rodzaju i czasu trwania tłumaczenia stawki są negocjowane.
Darmowy licznik odwiedzin